2 tubes of 6 oz Desitin Blue. Total 12oz. BNIB.
Expiry 01/2015.

PM me if keen