YouTube - Mariah Carey & Whitney Houston - When You Believe

enjoy....