BÁN*CHUNG CƯ*HÀ*NỘI*CHÍNH*CHỦ$Lik
Liên hệ: Thùy Linh 0986.708.564 * 01238.915.266