TẦNG 7 :
- Căn số 26A : DT=42,15 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 28A : DT=66,12 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 30A : DT=54,71 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 32A : DT=66,62 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 34A : DT=66,12 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 36A : DT=42,15 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 38A : DT=45,53 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
TẦNG 8 :
- Căn số 02A : DT=59,88 ban công ĐB. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 04A : DT=45,53 ban công TB. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 06A : DT=42,15 ban công TB. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 08A : DT=66,12 ban công TB. Giá gốc 14,3 tr/m2.
TẦNG 17 :
- Căn số 24A : DT=45,53 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 26A : DT=42,15 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 28A : DT=66,12 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
TẦNG 22 :
- Căn số 36A : DT=42,15 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 38A : DT=45,53 ban công ĐN. Giá gốc 14,3 tr/m2.
- Căn số 40A : DT=59,88 ban công ĐB. Giá gốc 14,3 tr/m2.
*** LƯyou Ý ***
- Căn số 4 / 18 / 24 & 38 l* căn góc của tòa nh*.
Ngo*i ra tôi còn nhiềyou căn chung cư đại thanh ch*nh chủ giá rẻ khác, vui lòng liên hê: