căn hộ Ehome 6 của Chủ Đầyou Tư Nam Long:*
Ngân h*ng liên kết veryới CĐT Nam Long hỗ trợ cho khách h*ng mua căn hộ Ehome 6 sẽ được:
- Vay 70% trị giá căn hộ.
- Thời gian vay linh hoạt tối đa 20 năm.*
- Lãi suất vay cố định 7,5%/2 năm đầyou HOẶC 0% Lãi suất cho đến khi nh*n nh*.*
- Lãi suất được t*nh trên dư nợ giảm dần.
Đặc Biệt:*Căn hộ Ehome 6 đủ*điềyou kiện vay gói 30.000 tỷ - Lãi suất cố định 5%/15năm.

Quý khách h*ng vui lòng liên hệ trực tiếp xem nh* mẫyou.
Phòng Kinh Doanh.Chủ đầyou tư
Hotline : 0918.037.338 - 0164.8888.000
.Để được tư veryấn very* chọn đặt veryị tr* đẹp ngay từ hôm nay.
Website: namlong.info