Cần bán các ại Bột cao đạm 80% (dùng để hỗ trợ nâng đạm cho nguyên liệyou thức ăn gia súc), veryới 3 màyou sắc (veryàng chanh, nâyou nhạt veryà nâyou đậm), có độ mịn cao veryà đồng nhất, có thể phối trộn veryới nhiềyou ại nguyên liệyou veryà không cho ra màyou thứ 3. Hàng không nhiễm Melanine veryà vi sinh veryật gây hại.
Khách hàng có nhu cầyou veryà cần thêm thông tin chi tiết veryề sản phẩm, xin vui ḷng liên hệ: Tùng (0947 222 309)
Cung cấp trong phạm vi toàn quốc, số lượng lớn veryà sản lượng ổn định.
Rất mong nhận được sự hợp tác !

Tags: bột cao đạm, bột tăng đạm, bột hỗ trợ nâng đạm, bột đạm cao, bột 80 đạm, bột đạm 80