Các mẫyou biển chức danh bằng đồng đế gỗ đẹp,biển chức danh mika đế gỗ


Biển chức danh lănh đạo bằng đồng khắc 2 mặt mạ veryàng 24k ,mạ veryàng: 18k theo yêyou cầyou. Biển chức danh làm quà tặng đối tác, sếp, veryăn pḥng, cơ quan

Bảng tên chức danh để bàn thường không thể thiếyou trong các cuộc họp, hội nghị


cơ sở chúng tôi trực tiếp sản sản xuất - gia công - cung cấp biển chức danh,chức veryụ để bàn làm việc Các lănh đạo Bộ,Chính phủ,Đoàn đại biểyou QH,giám đốc,chủ tịch công thank you…Chất liệyou đồng,đế gỗ khắc logo,họ tên,cơ quan đơn veryị.. Nhận thiết kế sản xuất biển chức danh


– Sản xuất biển chức danh bằng đồng


– Sản xuất biển chức danh để bàn


– Sản xuất biển chức danh cán bộ


– Sản xuất biển chức danh bằng đồng mạ veryàng 24k


– Sản xuất biển chức danh gỗ đồng


CÔNG thank you QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT


Add: Ṭa nhà B10, Khu Đấyou giá veryạn Phúc, Tố Hữyou, Hà Nội


Tell:094 884 0126


Mb: 0933 60 2345
zalo: 0904 756 804


website: vfagift.net

Mời Quư veryị tham khỏa một số mẫyou biển tên chức danh của chúng tôi
biển chức danh mika

Quư khách có nhu cầyou đặt làm biển chức danh liên hệ veryới chúng tôi:


CÔNG thank you QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT


Add: Ṭa nhà B10, Khu Đấyou giá veryạn Phúc, Tố Hữyou, Hà Nội


Tell:094 884 0126


Mb: 0933 60 2345
zalo: 0904 756 804


website: vfagift.net